Phone:+91 7702446633 / +91 9391007309

Email : vedavyasa2009@gmail.com

  • చుండూరు కాశీ విశ్వనాధ రావు శర్మ , సుబ్బలక్ష్మమ్మ దంపతుల జీవన స్మృతి పదము

    (కీర్తిశేషులు చుం డూరు కాశీవిశ్వనాథ రావు శర్మ 1942, సంవత్సరమున తెనాలి పట్టణంన జన్మించిరి. వీరి మాతామహులు కీర్తిశేషులు సీతారామమ్మ ,పితరులు కీర్తి శేషులు రఘురత్నం దంపతులు. బాల్యము, కౌమా రము తెనాలి పట్టణమున కొనసాగెను. ఉన్నత విద్య- సాం ఘికశాస్త్ర పట్టభద్రులు. కీర్తిశేషులు వెం కట సుబ్బమ్మ తో కీర్తిశేషులు విశ్వనాథం గారి సుమారు 25 సం॥ ల వయస్సులో వివాహ శుభకార్యము జరిపిం చిరి. ముచ్చటగా ముగ్గురు పుత్రరత్నాలకు జన్మనిచ్చిరి. వీరి ఇరువురి అన్యోన్య దాం పత్యం ఆధ్యాత్మికఔన్నత్యమునకు వెసులుబాటు అయినది. మనస్సులు ఏకమై ధార్మికకార్మిక కార్యక్రమములకు చేదోడువాదోడుగా ఉండిరి. ధార్మిక కార్యక్రమాలకు సహాయసంపత్తులు నిరంతరం అందిం చిరి. ఉదాహరణకు 1) బీద విద్యార్థులకు విద్యాభ్యాసమునకు ఇతోధిక ప్రోత్సాహము ,ఫీజులు, పుస్తకముల ఖర్చు నిమిత్తము వితరణ పేర్కొనదగినది 2 ) “అన్ని దానములలో కన్నా అన్నదానము మిన్న” అని గుర్తెరిగిన పుణ్య దంపతులు. కాశీ ,శ్రీశైలం ,దుర్గ గుడి విజయవాడ మొదలలుగా గల పుణ్య క్షేత్రములోని అన్నదాన కార్యక్రమమునకు భారీ మొత్తంలో విరాళములు అందిం చిన దాతలు. 3) “సర్వేంద్రియానం నయనం ప్రధానం” అన్న ఆర్యోక్ తిని ఎరిగిన మహనీయులు. ధార్మిక నేత్రాలయములలో నేత్ర చికిత్సకు విరాళము అందిం చిన సహృదయులు సాం ఘిక కార్యక్రమము నిర్వహణ ఒక ప్రక్కన, మరొక ప్రక్కన ఎల్.ఐ.సి బాధ్యతగల ఉద్యోగము వెరసి 35 సంవత్సరముల సుదీర్ఘ ఉద్యోగ నిర్వహణ తో పాటు విశ్వనాథం గారు చదరంగ క్రీడాకారునిగా ఎనలేని కీర్తిని ఆర్జించిరి. ఎన్నో జ్ఞాపికలను చదరంగం క్రీడ వీరికి బహుకరిం చినది. కాశీ విశ్వనాథం గారి వివాహము సుబ్బలక్ష్మి అనే జవ్వని తో (సుమారు 18 సంవత్సరముల వయస్సు) జరిగెను. పుట్టు పుట్టగానే పువ్వు పరిమళిస్తుం ది అన్న చందాన సుబ్బమ్మ గారి ఆధ్యాత్మిక ఔన్నత్యము మెట్టినిం ట వెలిగులు జిమ్మె ను. వీరిరువురి వైవాహిక జీవితము’ హైదరాబద్ ‘ నగరము వేదిక అయ్యెను. అనతికాలంలోనే ‘మెహదీపట్నం ’ వాసులు లలితా సహస్రనామ బృందంగా ఏర్పడిరి. సుబ్బమ్మ గారి నాయకత్వం ఈ బృందమునకు పటుత్వము. ప్రతి శుక్రవారము సభ్యులు గృహమునందు లలితా సహస్ర పారాయణం నిర్వహిం చేది వారు. 35 సంవత్సరముల సుదీర్ఘకాలము లలితాదేవి పారాయణము నిరాటంకముగా సాగెను. సుబ్బమ్మగారి నిరాడంబర జీవనము ,అందరినీ కలుపుకొని నవ్వుతూ, నవ్విస్తూ,గడిపిన మధుర స్మృతులు, నాటికీ నేటికీ మిత్రుల స్మృతి పదములో గిలిగిం తలు పెడుతూనే ఉన్నవి. అంతేకాకుం డా అతిధి అభ్యాగతులను ఆదరిం చిన పుణ్య గృహిణి. సన్నిహితులు ,బంధువులు వివాహాది శుభకార్యములు కార్యములు,పురుడు పున్యాధులను తన భుజస్కందా లపై ఉంచుకొని చిరునవ్వుతో స్వగృహము నిర్వహిం చిన సహనశీలి. విశ్వనాధం గారు సుబ్బలక్ష్మమ్మ దంపతులు విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ బృందమునకు కేం ద్ర బిం దువై- బంధువులను స్నేహితులను కూర్చి లెక్కకుమించిన పుణ్యక్షేత్ర దర్శనా కాం క్షభిలాషులై కురుక్షేత్ర మహా పుణ్యక్షేత్రము లో కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో విష్ణు సహస్రనామ యజ్ఞమును నిర్వర్తిం చిన సంధానకర్తలు. అమరనాథ్ కేదార్నాథ్ వారణాసి పుణ్యక్షేత్రములలో ఏకాదశ రుద్రాభిషేకమును నిర్వహిం చిన పుణ్య దంపతులు. .విష్ణుపూజాభి లాసక్తులై ‘ బద్రీనాథ్’ పుణ్యభూమిన సామూహిక విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ సప్తాహము నిర్వహిం చిరి,

© 2019 Vedavyasa. All rights reserved | Design by WebGrid